Eric Blok & Birgit Lang

Villatuinen in Nederland 1900-1940

Eric Blok & Birgit Lang, Villatuinen in Nederland  1900-1940Een uitgave van de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten i.s.m. SB4

Het boek Villatuinen in Nederland 1900-1940 is een tuinhistorische publicatie over het groene erfgoed van de villatuin. Deze publicatie werd geschreven door de landschapsarchitecten / tuinhistorici Eric Blok en Birgit Lang van SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen uit Wageningen en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
Het boek verscheen in oktober 2009 en is zowel in de vakwereld als bij tuineigenaren zeer enthousiast ontvangen. Daardoor was de eerste druk binnen 4 maanden geheel uitverkocht.
Het boek beschrijft een groot aantal typische stijlkenmerken en elementen van begin 20e eeuwse villatuinen, waardoor het herkennen en duiden van deze tuinen wordt vereenvoudigd. Daardoor kunnen de cultuurhistorische waarden van villatuinen uit de eerste helft van de twintigste eeuw nauwkeuriger dan voorheen worden vastgesteld. Tegelijkertijd worden praktische aandachtspunten gegeven voor beheer en restauratie van dergelijke tuinen, zodat zij hun bijzondere en aantrekkelijke kwaliteiten kunnen blijven behouden.
Ons land kent een groot aantal villatuinen die onder architectuur werden aangelegd. In veel gevallen werden die tuinen tegelijk met de villa volgens één stijlopvatting ontworpen. Soms gebeurde dat door de architect van de woning, veelal ook door de in die tijd opkomende beroepsgroep van tuin- en landschapsarchitecten. Concentraties van villatuinen uit periode 1900-1940 bevinden zich in de periferie van stads- en dorpskernen en vooral in speciaal voor gegoede burgers aangelegde, suburbane wijken. Bekende voorbeelden treffen we aan in het Gooi, in de regio Bloemendaal-Heemstede-Aerdenhout, en in Wassenaar, maar bijvoorbeeld ook in Haren bij Groningen en op de Utrechtse Heuvelrug. In het boek wordt uitvoerig ingegaan op de sociaal-economische context van de villatuinen en van de tijd en regio waarin zij zijn ontstaan.
Het boek is een 'must' voor alle tuin-eigenaren, erfgoedinstellingen, monumentendiensten, tuin- en landschapsarchitecten, hoveniersbedrijven en overheden als belangrijke spelers bij het in stand houden van fraaie villatuinen als aangename buitenruimte en als bijzondere categorie van groen erfgoed.

156 pagina's, full colour, rijk geïllustreerd
SB4 en RACM / Wageningen en Amersfoort
ISBN 978-90-76046-57-0

Het boek is uitverkocht.