Ir. Eric M.J. Blok

Eric Blok Eric Blok is afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in de richting Landschapsarchitectuur. Vanaf 1991 is hij werkzaam als landschapsarchitect en tuinhistoricus, vanaf 1995 voor SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen. Inmiddels is zijn naam verbonden aan meer dan 300 zeer uiteenlopende projecten. Naast het opstellen van restauratie-, beheer- en ontwikkelplannen voor landgoederen, buitenplaatsen, historische stadsparken en begraafplaatsen verricht Blok, als specialist Groen Erfgoed, tuinhistorisch onderzoek en werkte mee aan diverse publicaties. Hij is veelvuldig betrokken bij herontwikkeling Groen Erfgoed. Zijn grote uitdaging is het inpassen van nieuwe elementen ter versterking van historische terreinen, waardoor oude en vergeten gebieden opnieuw betekenisvolle plekken worden. Een goede analyse van de historische en huidige situatie ligt hieraan steeds ten grondslag. Eric vervult vanuit en naast zijn werk voor SB4 een aantal nevenfuncties waaronder lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Renkum en redactielid van het tijdschrift Porte Folly van de Donderberggroep (www.donderberggroep.nl). Eerder was hij lid van de Monumentencommissies van de gemeenten Ede, Wageningen en Buren en had zitting in de Klankbordgroep van het project Nieuw Gelders Arcadie. Tevens is Blok initiatiefnemer en voorzitter van de Vakgroep Groen Erfgoed voor professioneel werkende tuinhistorisch onderzoekers en planopstellers (www.vakgroepgroenerfgoed.nl), en leverde bijdragen aan de vernieuwing van het subsidiestelsel voor de Instandhouding van (groene) Rijksmonumenten (BRIM 2013).